Utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgam

Klinikken har deltatt i forskningsprosjektet der pasienter med langvarige helseplager de selv mente hadde sammenheng med sine amalgamfyllinger, fikk økonomisk støtte til utskiftning av fyllinger.

Helsedirektoratet har gitt Bivirkningsgruppen/ Uni Helse i oppdrag å gjennomføre et nytt prosjekt med utprøvende behandling rettet mot pasienter med mistenkte bivirkninger fra amalgam. Prosjektet ble startet opp i 2013 og blir gjennomført i samarbeid med Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen/Uni Helse (AFE), og flere odontologiske kompetansesentre.  

Les mer på Uni Research sine nettsider

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar