Trygderefusjon

Hovedreglene er at voksne i utgangspunktet må betale tannlegeregningen selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader.

Tannlegene i Vaglehuset vil vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. Vi har direkteoppgjør med Helfo slik at du kun betaler egenandelen.

Noen eksempler på tilstander og sykdommer som kan gi støtte til tannbehandling:

  • Sjelden medisinsk tilstand – liste per des 2019 (helfo.no)
  • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
  • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
  • Tann- og kjevekirurgisk behandling
  • Tannkjøttsykdom
  • Alvorlig tanngnissing og syreskader
  • Hyposalivasjon (munntørrhet)
  • Tannskade ved godkjent yrkesskade og fritidsulykker

Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 (regjeringen.no) (Rundskriv I-3/2018)