Trygderefusjon

Hovedreglene er at voksne i utgangspunktet må betale tannlegeregningen selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader.

Tannlegene i Vaglehuset vil vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo.

Fra januar 2021 er det et krav at tannlegen har direkteoppgjør med Helfo for at pasientene skal kunne få støtte fra folketrygden. Tannlegene i Vaglehuset har slik avtaler om direkteoppgjør slik at du kun betaler egenandelen.

Noen eksempler på tilstander og sykdommer som kan gi støtte til tannbehandling:

  • Sjelden medisinsk tilstand 2023, SMT-listen (helsedirektoratet.no)
  • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
  • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
  • Tann- og kjevekirurgisk behandling
  • Tannkjøttsykdom
  • Alvorlig tanngnissing og syreskader
  • Hyposalivasjon (munntørrhet)
  • Tannskade ved godkjent yrkesskade og fritidsulykker

Rundskriv til folketrygden om undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier 2023 (helsedirektoratet.no)