Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien

Helsemyndighetene har oppdatert sine råd vedrørende smitteforebyggende tiltak som skal redusere risikoen for smitte med SARS-CoV-2 blant ansatte og pasienter i tannhelsetjenesten.

Les helsemyndighetenes oppdaterte anbefalinger og råd
Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) 
FHIs råd til tannhelsetjenesten (fhi.no)