Tannlegene i Vaglehuset kan hjelpe deg med kostnadsoverslaget.

Se mer om økonomisk sosialhjelp.