Retningslinjer, råd og veiledere for tannhelsepersonell

Antibiotika i primærhelsetjenesten (kap. 5 Tannhelse)
Retningslinje gir indikasjon for rekvirering og valg av antibiotikum, dosering og behandlingslengde ved de mest vanlige infeksjonssykdommene, inkludert odontogene infeksjoner.

God klinisk praksis i tannhelsetjenesten
En veileder i bruk av faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling.

Helsetjenester til asylsøkerer, flyktninger og familegjenforente
Asylsøkere har samme rett til helsehjelp som den øvrige befolkningen. Flyktninger, familiegjenforente og andre med oppholdstillatelse i Norge har også fulle helserettigheter så lenge oppholdet er ment å vare i 12 måneder eller mer.

Temporomandibulær dysfunksjon
Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) er en fellesbetegnelse for dysfunksjon og smerte relatert til tyggemuskulatur og/eller kjeveledd med omliggende strukturer.