Helsenorge.no – det offentlige nettstedet for din helse

Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdommer og rettigheter, og digitale tjenester som e-resept og kjernejournal.

Les mer

Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien

Helsemyndighetene har oppdatert sine råd vedrørende smitteforebyggende tiltak som skal redusere risikoen for smitte med SARS-CoV-2 blant ansatte og pasienter i tannhelsetjenesten.

Les mer

Intraoral skanner for digitale avtrykk

Tannlegene i Vaglehuset kan nå tilby intraoral skanner for digitale avtrykk. Det gir både mer presise avtrykk og mindre ubehag for pasientene.

Fuktighetskontroll ved fyllingsterapi

Klinikken deltar i et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Bergen, der fuktighetskontroll ved fyllingsterapi skal undersøkes nærmere.

Utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgam

Klinikken har deltatt i forskningsprosjektet der pasienter med langvarige helseplager de selv mente hadde sammenheng med sine amalgamfyllinger, fikk økonomisk støtte til utskiftning av fyllinger.

Les mer

Foreslår strengere regler for utenlandsk tannbehandling

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker kraftig. Nå foreslås det strengere regler, blant annet for tannbehandling i utlandet for å unngå at nordmenn tar med seg resistente bakterier hjem.

– Vi vet at veldig mange reiser og får tannlegebehandlinger i utlandet for å spare penger, og kommer tilbake med multiresistente bakterier, forteller Kari Lise Eidjar.

Legen ved Legevakt Vest forteller om tre pasienter de siste månedene som ble smittet etter behandling i Thailand, på Filippinene og i Bulgaria.

Les mer på nrk.no

 

Uten effektiv antibiotika får vi store problemer

Antibiotikaresistens er i ferd med å bli verdens største helsetrussel. På Arendalsuka diskuterer eksperter hvilke grep som er nødt til å tas for å snu utviklingen.

VI MÅ SNU: De siste årene har bruken av antibiotika økt i Norge og internasjonalt – og gitt stadig flere resistente bakterier. FOTO: colourbox.com 

-Overforbruk har gjort at stadig mer antibiotika slutter å virke. Vi risikerer å stå uten effektive medisiner mot vanlige infeksjoner om kort tid, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Torsdag 18. august inviterer Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen og Legeforeningen til debatt under Arendalsuka om det økende problemet med antibiotikaresistens. Kjente politikere og sentrale fagpersoner vil redegjøre for trusselbildet – og diskuterer hva myndigheter, helsepersonell og befolkningen er nødt til å gjøre for å redusere forbruket nasjonalt og globalt.

Les mer på tannlegeforningen sine sider