Helsenorge.no – det offentlige nettstedet for din helse

Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdommer og rettigheter, og digitale tjenester som e-resept og kjernejournal.

Les mer

Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien

Helsemyndighetene har oppdatert sine råd vedrørende smitteforebyggende tiltak som skal redusere risikoen for smitte med SARS-CoV-2 blant ansatte og pasienter i tannhelsetjenesten.

Les mer